В нашата игра Angry Fly, използваме някои материали с авторство от трети страни, които сме задължени да споменем. Това са те:

1. Font ABC Keyboard Pixelated (http://fontstruct.com/fontstructions/show/426635/abc_keyboard_pixelated) by “Greenma201” is licensed under a Creative Commons Attribution Share Alike license (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/).

2. Font Pixellife (http://www.dafont.com/pixellife.font) by “William Clifford” (www.williac.com).